ผลิตภัณฑ์ของเราที่แนะนำ

นิวแมนเทคโนโลยีเน้นพัฒนาโมดูล LCD เฉพาะ นวัตกรรม และมีต้นทุน และการผลิต ผลิตภัณฑ์ของเรารวมสี TFT LCM สัมผัส capacitive อุตสาหกรรม panasys แอพลิเคชันเสร็จนำทางรถยนต์ ขยับ stereoscopy lcm ... ผลิตภัณฑ์ของเรามีการใช้กันอย่างแพร่หลายในสื่อสาร GPS อุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องมือวัด เครื่องใช้ในบ้านที่ชาญฉลาด PDA ด้านเสียงอุตสาหกรรมอื่น ๆ ...

เพิ่มเติม